Kontaktný formulár
6 + 3 =

Ivan Kročka
reklama pre obce a mestá
0905 627 714
marketing@lim.sk

Ľubomír Župina
0905 627 713
lim@lim.sk


Sekretariát:
0918 773 661
051 / 772 53 74
sekretariat@lim.sk


Fakturačné údaje:
LIM PO, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov

IČO: 364 98 980
DIČ: 2021919801
IČ DPH: SK2021919801
Banka: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Prešov
č. účtu: 4340053406/3100
IBAN: SK12 3100 0000 0043 4005 3406
BIC: LUBASKBX